Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
July 1
Image Size
1.3 MB
Resolution
980×700
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
208 (1 today)
Favourites
31 (who?)
Comments
20
×
140207. Gift For My BFF Part O2 by mo0nsiilycutelazy 140207. Gift For My BFF Part O2 by mo0nsiilycutelazy
#1 For queenslovetara đăng lên zing r k nói nữa nhaaa :*
#2 For mo0nsiilycutelazy tukiz-ing :v
...
All credit in my fav <3
...
Một phút tukiz :vv ai muốn gift thì còm nhee <33
Add a Comment:
 
:icondaran2000:
daran2000 Featured By Owner Jul 5, 2014  Student Interface Designer
chị gái ơi, đẹp quá đi à <3
Reply
:iconmo0nsiilycutelazy:
mo0nsiilycutelazy Featured By Owner Jul 5, 2014  Student Interface Designer
cám ơn em :33 muốn có hôn chụy tặng cho 1 cái :** = )))
Reply
:icondaran2000:
daran2000 Featured By Owner Jul 6, 2014  Student Interface Designer
Stoked Stoked Stoked  có có có có :333333 Hamtaro Mouse Emoji-02 (Kawaii) [V1] Yoona được không chị Stoked Stoked Stoked 
Reply
:iconmo0nsiilycutelazy:
mo0nsiilycutelazy Featured By Owner Jul 6, 2014  Student Interface Designer
oke em ^^
Reply
:icondaran2000:
daran2000 Featured By Owner Jul 6, 2014  Student Interface Designer
:333
Reply
:iconpunky-puns:
Punky-Puns Featured By Owner Jul 2, 2014
đẹp quá >.< cơ mà hình như topaz hơi quá tay thì pải
Reply
:iconmo0nsiilycutelazy:
mo0nsiilycutelazy Featured By Owner Jul 2, 2014  Student Interface Designer
Cám ơn nhee ~
Reply
:iconngan-ng2:
Ngan-Ng2 Featured By Owner Jul 1, 2014  Student Interface Designer
Đẹp quá m >3< Vòi quà-ing :333
Reply
:iconmo0nsiilycutelazy:
mo0nsiilycutelazy Featured By Owner Jul 1, 2014  Student Interface Designer
hih cám ơn nheee >w< = )) m muốn ai ?
Reply
:iconshin10:
Shin10 Featured By Owner Jul 1, 2014
- Gift của t đâu con cờ hó ;) (Wink) . Cái gift t làm sao kh treo hả :| (Blank Stare) :| (Blank Stare) :| (Blank Stare) :| (Blank Stare) :| (Blank Stare) :| (Blank Stare)  . 
- Giận :')))
Reply
Add a Comment: